Gumarska in plastična industrija

Pridobivanje gume in plastike temelji na mešanju surovin ter izdelavi raznih vrst gum in plastičnih folij. Procesi se izvajajo na valjarniških ogrodjih tipa mešalcev in kalandrov. Vgrajeni valji morajo zadovoljiti veliko odpornost proti izrabi delovne površine v stiku z močno abrazivnimi materiali. Zato je delovni sloj iz trde litine – visok delež cementita v perlitni matrici zagotavlja visoko trdoto in absolutni izostanek grafita. Kvalitetna nodularna litina za jedra in čepe valjev mora zagotoviti visoke vrednosti natezne trdnosti, kljub vrtanju centralne vrtine, perifernih ter veznih kanalov. Valji so namreč konstruirani tako, da se kvaliteta obdelave gume in plastike doseže tudi z »bendigom« - prisilnim upogibanjem z velikimi silami.

Nekdanje statično dvoslojno litje je nadomeščeno s centrifugalnim litjem. Tako se ob kvalitetni pripravi talin za plašč in jedro doseže tudi večja homogenost in zraščenost plasti in jedra. Zagotovljen je tudi kvaliteten prenos toplote ogrevalno-hladilnega sredstva za vzdrževanje enakomerne delovne temperature valjev.

Kvaliteta obeh litin mora zadostiti tudi visokim zahtevam za visoko stopnjo kvalitetne obdelave – tako delovne površine kot ležajnih površin.

Novice

Ekološki monitoring