Razvoj in raziskave

Cilj podjetja je dosegati najvišje standarde v kakovosti in zanesljivosti proizvodov. Oddelek Razvoja in raziskav skrbi za neprestan napredek na vseh področjih proizvodnje in obdelave valjev, od ulivanja do njihove vgradnje v valjarni. Na oddelku skrbimo za vsakodnevno izobraževanje preko interne knjižnice ter sodelovanja z različnimi raziskovalnimi inštitucijami. Med drugim skrbimo za:

  • razvoj novih kvalitet delovnih plasti valjev ter izboljšave obstoječih,
  • razvoj in implementacijo lastne laboratorijske testne opreme in ostale specialne opreme potrebne za nemoteno delovanje celotne proizvodnje (laboratorijska naprava za centrifugalno ulivanje, naprava za merjenje obrabne obstojnosti, naprava za razne upogibne preizkuse …),
  • reševanje splošne problematike pri proizvodnji ali implementaciji valjev,
  • neprestan strokovni razvoj z objavljanjem strokovnih in znanstvenih člankov v domačih in mednarodno priznanih revijah,
  • aktivno udejstvovanje s prispevki na temo livarstva in valjanja na domačih in tudi na mednarodnih konferencah,
  • interno izobraževanje sodelavcev in sodelovanje z vsemi oddelki podjetja,
  • celotno tehnično podporo uporabnikom naših proizvodov.

Novice

Ekološki monitoring