Zgodovina

Prvi litoželezni valji so bili proizvedeni v Štorah okoli leta 1900 za potrebe lokalne železarne, železarne Guštanj – Ravne in ostalih valjarn. Od leta 1900 do 1948 je bila letna proizvodna zmogljivost železarne v Štorah približno 50 ton, izdelovali so se valji s premerom od 312 do 450 mm, s težo od 600 do 1.000 kg/kos. Leta 1950 je Generalna direkcija za črno metalurgijo sprejela odlok, da se vsa tehnologija, oprema in osebje iz livarne Jesenice preseli v Štore, ki je z lahkoto konkurirala modernim proizvajalcem valjev. Istočasno pa se je začela graditi hala za mehansko obdelavo valjev. Opremili so jo s popravljenimi stroji iz časa vojne in novimi Waldrichovimi stroji iz Siegena. Uspeh novo usvojene livne tehnologije in obdelave valjev je moč dokazati z očitnim porastom proizvodnje valjev na 2.300 ton letno že v letu 1960.

Leto 1960 velja za prvo pomembnejšo prelomnico v proizvodnji valjev. Tržišče in komunikacija s tujimi proizvajalci valjev so napeljali k odločitvi, da je potrebno proizvodnjo usmeriti v nove kvalitete in se osredotočiti na novejšo tehnologijo. Tako se je na novo organiziral tehnološki proces materialov na podlagi reorganizacije obstoječih delovnih mest in nakupom opreme doma in v tujini.

Na tehnološkem področju je bilo to obdobje zelo produktivno; lahko trdimo, da je bila leta 1964 proizvodnja dvoslojno litih valjev že dodobra osvojena, leta 1965 pa se je začela proizvodnja ICDP valjev (indefinitnih kvalitet), s trdoto 90 ShC in nove vrste valjev, tako imenovanih NGJL valjev (valji iz nodularne jeklo litine). V začetku 90ih let se je začela implementacija centrifugalnega litja valjev. Prvi dvoslojno liti valji, proizvedeni na stroju za horizontalno ulivanje so bili uspešno proizvedeni leta 1997 in so plod našega znanja in lastne tehnologije.

Najprej so se proizvajali valji kvalitete indefinit (indefinite chill) in valji kvalitete z visoko vsebnostjo kroma (high chromium rolls) za ploščate kovinske proizvode, za prihodnost pa so že nastajali načrti za razne tipe čepov, obročev in perifernih valjev.

Sočasno z razvojem v livarni, se je posodobil tudi program mehanske obdelave valjev, ki se je preselila v novo proizvodno halo z novimi obdelovalnimi stroji. Danes lahko izvajamo najzahtevnejše tipe mehanske obdelave. Nenehno sledimo novim zahtevam na tržišču in konstantno nadgrajujemo zmožnosti, da ostajamo konkurenčni proizvajalcem valjev po vsem svetu.

5.3. Rast proizvodnje
Proizvodnja je konstantno od leta 1997 rastla

Novice

Ekološki monitoring