Kontakt

Valji d.o.o.
Železarska cesta 3
3220 Štore
Slovenia
Tel. 00386 3 7805 400
Fax: 00386 3 7805 500

Vodstvo

Kristijan Goručan
DIREKTOR
00386 3 7805 401
kristijan.gorucan@valji.si
Thomas Demsky
DIREKTOR
00386 3 7805 401
thomas.demsky@valji.si
Saška Ogrin
TAJNIŠTVO
00386 3 7805 401
saska.ogrin@valji.si
Paul Bommer
VODJA FINANC, RAČUNOVODSTVA IN KONTROLINGA
00386 3 7805 478
paul.bommer@valji.si
Dr. Matej Drobne
VODJA RAZVOJA IN KONTROLE KAKOVOSTI
00386 3 7805 448
matej.drobne@valji.si
Brina Orlovič
VODJA KADROVSKE SLUŽBE
00386 3 7805 406
brina.orlovic@valji.si
Mirko Žerak
VODJA PLANIRANJA
00386 3 7805 403
mirko.zerak@valji.si
Andraž Stergar
VODJA LIVARNE
00386 3 7805 481
andraz.stergar@valji.si
Peter Šter
VODJA MEHANSKE OBDELAVE
00386 3 7805 437
peter.ster@valji.si
Andrej Plank
VODJA VZDRŽEVANJA
00386 3 7805 446
andrej.plank@valji.si
Mitja Germ
VODJA IT
00386 3 7805 449
info@valji.si
Maja Plank Polenik
VODJA NABAVE
00386 3 7805 412
maja.plank.polenik@valji.si

Prodaja

Ervin Košir
SKRBNIK KLJUČNIH KUPCEV- INDIJA, TURČIJA
00386 37805 422
ervin.kosir@valji.si
Zdravko Aleksovski
SKRBNIK KLJUČNIH KUPCEV- INDONEZIJA, ITALIJA, TAJSKA, EU
00386 37805 421
zdravko.aleksovski@valji.si
Tadeja Majcen
KOMERCIALIST PRODAJE
00386 3 7805 416
tadeja.majcen@valji.si
Bernarda Stojan
KOMERCIALIST PRODAJE
00386 3 7805 419
bernarda.stojan@valji.si

NABAVA

Maja Plank Polenik
VODJA NABAVE
00 386 37805 412
maja.plank.polenik@valji.si
Saška Ogrin
KOMERCIALIST NABAVE
00 386 3 7805 401
saska.ogrin@valji.si
Miha Selič
KOMERCIALIST NABAVE
00386 3 7805 414
miha.selic@valji.si

FINANCE IN KONTROLING

Paul Bommer
VODJA FINANC, RAČUNOVODSTVA IN KONTROLINGA
00 386 37805 478
paul.bommer@valji.si
Brigita Gavez
STROKOVNI SODELAVEC ZA FINANCE
00 386 37805 430
brigita.gavez@valji.si
Klaudija Gider
STROKOVNI SODELAVEC ZA KONTROLING
00 386 37805 475
klaudija.gider@valji.si
Dunja Kočevar Rezar
GLAVNI RAČUNOVODJA
00 386 3 7805 432
dunja.kocevar.rezar@valji.si
Nada Jager
SALDAKONTIST
00386 3 7805 436
nada.jager@valji.si
Damjana Dobnik
OBRAČUN PLAČ
00386 3 7805 417
damjana.dobnik@valji.si

KADROVSKA SLUŽBA

Brina Orlovič
VODJA KADROVSKE SLUŽBE
00386 3 7805 406
brina.orlovic@valji.si
Andreja Kovačič
SODELAVKA ZA KADRE
00386 3 7805 476
andreja.kovacic@valji.si

SISTEMI VODENJA, EKOLOGIJA, VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

Nives Ramšak
VODJA EKOLOGIJE, VARNOSTI PRI DELU IN SISTEMOV VODENJA
00386 3 7805 443
nives.ramsak@valji.si

Novice