Ekološki monitoring

  • 13 december 2023
Ekološki monitoring

V podjetju VALJI d.o.o. redno izvajamo monitoringe emisij snovi v zrak, odpadne vode, virov hrupa, oceno odpadkov ter ostale zahtevane monitoringe stanja okolja. Meritve izvaja pooblaščeni zunanji izvajalec. Rezultati zadnjih meritev emisij snovi v zrak, meritev vrednosti kazalcev hrupa in monitoringa industrijske (hladilne) odpadne vode so bili v okviru mejnih vrednosti.

Novice

Ekološki monitoring