Politika podjetja

Naš glavni cilj je postati uspešen proizvajalec valjev in ulitkov. Nivo naših proizvodov mora biti primerljiv s svetovno konkurenco. Želimo izpolnjevati vse kupčeve zahteve glede kvalitete proizvodov, pravočasnosti dobav in mu jih prodajati po cenah, s katerimi bosta zadovoljni obe strani. Trudili se bomo celo preseči njegova pričakovanja in ga na ta način pritegniti v še tesnejše in dolgotrajno sodelovanje. Zadovoljni kupci naj postanejo naša poglavitna reklama na svetovnem trgu.

Zavedamo se, da naše delo vpliva na okolje, saj iz okolja jemljemo (surovine in drugi materiali, energija, voda, plin) in vanj tudi vračamo; ne samo naše proizvode s pripadajočo embalažo, temveč gre v okolje tudi prah, odpadni pesek, odpadna voda, hlapi, embalaža nabavljenih materialov, odpadki, hrup. Zato je skrb za ustrezno ravnanje z okoljem prav tako eden izmed naših ciljev. Nenazadnje naše ravnanje z okoljem zanima tudi naše kupce, saj poleg zahtev za kvaliteto proizvodov postavljajo tudi določene okoljske zahteve.

Zavedamo pa se tudi, da na zaposlene v delovnem okolju, še posebej pa v livarni in pri mehanski obdelavi, prežijo številne potencialne nevarnosti z vidika varnega dela in zdravja pri delu, ki jih želimo zmanjšati, hkrati pa tudi zmanjšati dejanske poškodbe. Zaposlenim želimo zagotoviti delovno okolje, s katerim bodo zadovoljni in ki bo izpolnjevalo zakonodajne in druge zahteve.

Naše cilje bomo dosegli:

-        s kvalitetnim kadrom, ki bo strokovno usposobljen, izobražen in pripravljen aktivno prispevati k skupnemu uspehu našega podjetja; vsak se naj zaveda, da je pomemben člen urejenega poslovnega sistema in da sta kakovost skupnega dela, ravnanje z okoljem in varno delo odvisna od dela in prispevka slehernega posameznika;

-        s sodobno in vzdrževano proizvodno opremo, ki bo omogočala proizvodnjo kvalitetnih ulitkov, ki bodo ustrezali vsem svetovnim standardom in čim manj vplivala na okolje;

-        s sodobno, preverjeno in redno kalibrirano kontrolno in preizkuševalno opremo, ki nam bo omogočala, da preprečimo, da bi nekvaliteten proizvod prišel do našega kupca;

-        s strokovno izdelanimi, razvojno podprtimi in okolju prijaznimi tehnološkimi postopki, ki bodo podlaga za proizvodnjo brezhibnih proizvodov;

-        z ustrezno prodajno in marketinško službo, ki bo sposobna ugotavljati in definirati potrebe, zahteve, želje in pričakovanja kupcev glede proizvodov in jih znala prenesti do ustreznih funkcij v podjetju;

-        z usposobljeno nabavno službo, ki bo poskrbela, da bodo vse nabavljene surovine in drugi potrebni materiali kvalitetni in okolju čim prijaznejši ter bo tudi na ta način zagotovljena neoporečnost končnih proizvodov in ustrezno ravnanje z okoljem;

-        z izobraženim, strokovno usposobljenim in široko razgledanim managementom, ki bo sposoben voditi in upravljati sistematično urejen poslovni proces, ki bo zmožen proizvajati popolno kakovost ob ustreznem ravnanju z okoljem in zagotavljanju varnega dela;

-        z zmanjševanjem samih nevarnosti pri delu, s sprejemanjem ustreznih preventivnih ukrepov za preprečitev poškodb, pa tudi s povečevanjem zavedanja zaposlenih o teh nevarnostih, da bi v celoti upoštevali sprejete ukrepe za varno delo;

-        z izpolnjevanjem zahtev standardov in zakonske regulative;

-        z upoštevanjem načela PDCA (planiraj - naredi - preveri - ukrepaj) tako pri vodenju celotnega podjetja, kot tudi posameznih služb, dejavnosti oz. procesov, kar bo zagotavljalo nenehno izboljševanje naše kakovosti in ravnanja z okoljem.

Prvi korak v smeri celovitega obvladovanja kakovosti in ravnanja z okoljem v našem podjetju in s tem dosledno izpolnjevanje želja naših kupcev, zadovoljstva zaposlenih in širšega družbenega okolja, je vzpostavitev, vzdrževanje in izpopolnjevanje sistema vodenja v skladu s standardi ISO 9001, ISO 14001 in ISO 45001.

 

Datum: 18. 03. 2021                                Direktorja:                Kristijan Goručan             Thomas Demsky

 

 

 

Politika podjetja 2021

 

 

Novice

Ekološki monitoring