Proizvodni procesi

V našem proizvodnem asortimentu lahko najdemo delovne valje za jeklarsko industrijo, valje za gumarsko in plastično industrijo, valje za profilni program in ulitke za orodjarsko industrijo. Vsi naši izdelki so narejeni v skladu z najnovejšimi smernicami in v skladu s kupčevimi zahtevami. Naše podjetje je certificirano v skladu z mednarodnimi standardi ISO 9001 in ISO 14001. V obratu livarna imamo štiri talilne peči s kapaciteto taljenja 4, 10, 2 x 20 in 30 ton in dve horizontalni centrifugalni napravi z možnostjo litja delovnih valjev od premera 550 mm do končnega premera 1300 mm, dolžine trupa 3500 mm ter maksimalne končno obdelane teže valja približno 40 t. Za potrebe termične obdelave imamo na razpolago 10 plinskih peči, s kapaciteto od 60 t do 120 t in računalniško vodenim kontinuirnim procesom, ki nam omogoča, da lahko v kratkem roku termično obdelamo širok spekter valjev različnih kvalitet in dimenzij.

V obratu mehanske obdelave imamo en brusilni stroj za grobo brušenje, 4 brusilne stroje za končno brušenje, 12 stružnic znamk Herkules, Waldrich ter drugih proizvajalcev in 3 rezkalne stroje. Na razpolago imamo tudi vso ostalo potrebno opremo za izdelavo valjev v skladu z vsemi kupčevimi zahtevami in tolerancami.

Za potrebe kontrole v livarni imamo na razpolago laboratorij za kemične in mehanske analize. Kontrolni oddelek v mehanski obdelavi je opremljen z vsemi potrebnimi merili in instrumenti ter prenosnimi ultrazvočnimi merilniki ter merilniki trdot Equotip. Za potrebe 100 % kontrole uporabljamo tudi 2 sistema ultrazvoka integriranega na brusilnih strojih in Eddy Current tehnologijo.

Proizvodni proces

Taljenje talin za plašč, vmesno plast in jedro.

Pripravijo se taline za delovni sloj in jedro. Uporabijo se materiali kot so scrap rolls (odpadni valji), jeklo, pig iron (grodelj), ferro alloys (ferozlitine/železove zlitine)

Centrifugalno litje

V vrtečo se jekleno kokilo se horizontalno ulije delovni sloj. Po strditvi se kokilo postavi v vertikalni položaj in ulije jedro. Tekom celotnega procesa litja se spremljajo temperature talin v odvisnosti od časa, za zagotovitev idealnega kvalitetnega valja.

Čiščenje

Po ohladitvi valjev v livnih jamah se le-te izpraznijo in grobo očistijo peska. Z valjev se vzamejo vzorci za prvo analizo. Valj se pripravi tudi na ultrazvočni pregled.

Vmesna kontrola (metalografija, trdota, FS, UZ)

V laboratoriju se opravi metalografska analiza delovnega sloja in jedra, izmerijo se trdote prob in FS.

Termična obdelava

Po analizi prob se valji založijo v peč, kjer se po predpisu, za vsako kvaliteto posebej, opravi termična obdelava.

Grobo brušenje

Valji se grobo pobrusijo in transportirajo v MO.

Fino brušenje

V MO se valji izdelajo po načrtu s strani kupca na 12-ih stružnicah različnih velikosti. Sledi vrtanje izvrtin in rezkanje detajlov. Pred pakiranjem sledi še brušenje površin valjev.

Končna kontrola

Tekom celotnega proizvodnega procesa izdelave valja se le-ta kontrolira. Na valju se tako meri:

  1. geometrija valja
  2. trdote delovnega sloja, čepov oz. ležajnih površin
  3. hrapavost
  4. preizkus tlaka
  5. ultrazvok
  6. z Eddy Currentom

Novice

Ekološki monitoring