Vzpostavitev notranje poti za prijavo

Družba Valji d.o.o. kot zavezanec za vzpostavitev notranje poti za prijavo v skladu z Zakonom o zaščiti prijaviteljev – ZZPri (Uradni list RS, št. 16/2023) zagotavlja informacije o načinu uporabe notranjih poti za prijavo kršitev.

Podrobne informacije so na voljo v dokumentu: Notranja prijava

Za namen evidentiranja prijav, njihove obravnave in za izvajanje drugih nalog v skladu s ZZPri sta s strani vodstva družbe imenovani:

  • Brina Orlovič, kot zaupnik
  • Andreja Kovačič kot namestnica zaupnika

Prijave lahko podate pisno ali ustno:

  • po e-pošti na naslov: zaupnik@valji.si
  • na naslov: Valji d.o.o., železarska cesta 3, 3220 Štore, s pripisom »v roke zaupniku za notranjo prijavo« ali
  • pri zaupniku osebno po predhodnem naročilu po e-pošti: zaupnik@valji.si

Obrazec – notranja prijava

Novice

Ekološki monitoring