Certifikati

Podjetje je pridobilo certifikat kakovosti v letu 1998, zajema pa razvoj, proizvodnjo in prodajo valjev in litih izdelkov.

Sistem smo nato skozi leta nadgradili do sedanjega standarda ISO 9001:2015.

Certifikat je dokaz, da so naši proizvodi kakovostni, naši procesi zanesljivi in usmerjeni v zadovoljstvo odjemalcev.

Certifikat ravnanja z okoljem ISO 14001:2004 smo pridobili leta 2007 in ga od takrat uspešno potrjujemo, v letu 2018 pa smo prešli na standard ISO 14001:2015. Usmerjen je v celovito obvladovanje okoljevarstvenih vidikov. Vključuje izpolnjevanje zakonskih zahtev, prav tako pa tudi uravnavanje stroškov, učinkovito izkoriščanje virov, preprečevanje onesnaževanja, odzivanje na zahteve in pričakovanja poslovnih partnerjev organizacije, lastnikov oz. ustanoviteljev organizacije in ostale zainteresirane javnosti.

Obe področji sta združeni v enoten sistem vodenja, ki je redno preverjan s strani Slovenskega instituta za kakovost in meroslovje (SIQ).

V sistem vodenja vključujemo še sistem varnosti in zdravja pri delu (BS OHSAS 18001), katerega bomo certificirali v bližnji prihodnosti.

Novice

Ekološki monitoring