Politika varstva osebnih podatkov

Politika varstva osebnih podatkov družbe Valji d.o.o. velja za celotno področje zbiranja in obdelave osebnih podatkov, ki jih družba prejme neposredno ali posredno.

Upravljalec osebnih podatkov

Upravljalec osebnih podatkov je družba VALJI, proizvodnja valjev in ulitkov d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore, ID za DDV: SI 94916934, matična št.: 5441528000

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Družba Valji d.o.o. na podlagi sprejete Uredbe (eu) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ugotavlja, da ni zavezana imenovati pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov.

Obvestilo o zbiranju in uporabi osebnih podatkov

Družba Valji d.o.o. se zaveda odgovornosti ravnanja z osebnimi podatki, zato vse osebne podatke vodimo, vzdržujemo, obdelujemo, uporabljamo, hranimo in nadzorujemo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov, Uredbo (eu) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta ter internih predpisov.

Družba zbira in uporablja osebne podatke predvsem, kadar so potrebni za izvajanje pogodb, za izpolnitev zakonskih obveznosti in za varovanje zakonitih interesov družbe, po potrebi pa tudi na podlagi privolitve posameznika k obdelavi osebnih podatkov.

Valji d.o.o. zbirajo in uporabljajo na označenih območjih tudi slikovne podatke (posnetke) nadzornih kamer, zaradi varovanja zakonitih interesov družbe glede varovanja premoženja, spremljanja delovnega procesa z nadzorom strojev in naprav ter rokovanja z njimi in za izvajanja nadzora in opravljanje naprav na daljavo. Za potrebe varovanja premoženja družba lahko zbira tudi identifikacijske podatke o obiskovalcih.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Valji d.o.o. zbirajo in uporabljajo osebne podatke za lastne potrebe poslovanja in niso namenjeni obdelavi ali posredovanju tretjim osebam z namenom trgovanja ali drugega razpolaganja v korist tretjih oseb. Zbiranje in uporaba osebnih podatkov je zagotovljena na opremi tretje osebe, ki jih hrani za račun in po navodilih družbe Valji d.o.o., z namenom zagotavljanja najvišjega možnega standarda varstva izgube ali zlorabe osebnih podatkov, pri čemer za uporabo in vzdrževanje baz osebnih podatkov, skrbi družba Valji d.o.o. sama.

Valji d.o.o. ne posreduje ali izvaža osebnih podatkov tretjim osebam, ki bi imele sedež ali bi delovale v tretjih državah.

Družba Valji d.o.o. za izvajanje nalog varovanja sodeluje tudi z zunanjim izvajalcem, ki lahko za družbo zbira podatke o obiskovalcih ter nadzira okolico stavb družbe.

Pravica do informiranja posameznika

Posameznik lahko svoje zahteve v zvezi z uveljavljanjem pravic glede osebnih podatkov poda v pisni obliki, na podlagi priloženega obrazca:

Pravilno izpolnjeno vlogo naj posameznik pošlje na naslov: Valji d.o.o., Železarska cesta 3, 3220 Štore.

Informacije na predloženih vprašalnikih se zagotovijo brezplačno.

Kadar so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti ker se ponavljajo, lahko Valji d.o.o. po lastni presoji: (a) zaračunajo razumno pristojbino, pri čemer upoštevajo stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa, ali (b) zavrnejo ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Valji d.o.o. morajo na zahtevo posameznika, s katero le-ta uveljavlja pravice v zvezi z osebnimi podatki, odgovoriti brez nepotrebnega odlašanja in praviloma najkasneje v roku enega meseca od prejema zahteve.

Štore, 14.8.2019

Valji d.o.o.
Direktorja Brigita Gavez in Robert Močnik

News