Kontakt

Valji d.o.o.
Železarska cesta 3
3220 Štore
Slovenia
Tel. 00386 3 7805 400
Fax: 00386 3 7805 500

Vodstvo

Robert Močnik
Direktor
00386 3 7805 401
robert.mocnik@valji.si
Kristijan Goručan
Direktor
00386 3 7805 401
kristijan.gorucan@valji.si
Bojan Bevc
Prokurist
00386 3 7805 420
bojan.bevc@valji.si
Mirko Žerak
Pomočnik direktorja za proizvodnjo
00386 3 7805 403
mirko.zerak@valji.si
Brigita Gavez
Vodja financ in računovodstva
00386 3 7805 430
brigita.gavez@valji.si
Jure Štrlekar
Vodja marketinga in komerciale
00386 3 7805 410
jure.strlekar@valji.si
Mastnak Janko
Vodja priprave
00386 3 7805 407
mastnak.janko@valji.si
Brina Orlovič
Vodja kadrovske službe
00386 3 7805 406
brina.orlovic@valji.si
Dr.Matej Drobne
Vodja oddelka raziskav in razvoja
00386 3 7805 448
matej.drobne@valji.si
Stanislava Verk
Tajništvo
00386 3 7805 401
stanka.verk@valji.si

Prodaja

Ervin Košir
Skrbnik ključnih kupcev- Indija. Turčija
00386 37805 422
ervin.kosir@valji.si
Urša Cajzek
Komercialist izvoza
00386 3 7805 416
ursa.cajzek@valji.si
Bernarda Stojan
Komercialist izvoza
00386 3 7805 419
bernarda.stojan@valji.si

Finance

Brigita Gavez
Vodja financ in računovodstva
00 386 37805 430
brigita.gavez@valji.si
Dunja Kočevar Rezar
Glavni računovodja
00 386 3 7805 432
dunja.kocevar.rezar@valji.si
Edita Povalej
Računovodja
00386 3 7805 434
edita.povalej@valji.si
Nada Jager
Saldakontist
00386 3 7805 436
nada.jager@valji.si

Nabava

Maja Plank Polenik
Vodja nabave
00 386 37805 412
maja.plank.polenik@valji.si
Saška Ogrin
Komercialistka nabave
00 386 3 7805 418
saska.ogrin@valji.si
Miha Selič
Komercialist nabave
00386 3 7805 414
miha.selic@valji.si

Proizvodnja

Livarna

Andraž Stergar
Vodja livarne
00386 3 7805 441
andraz.stergar@valji.si
Iztok Kogovšek
Vodja priprave tehnologije v livarni
00386 3 7805 441
iztok.kogovsek@valji.si
Andreja Kovačič
Tajništvo
00386 3 7805 476
andreja.kovacic@valji.si

Mehanska obdelava

Peter Šter
Vodja mehanske obdelave
00386 3 7805 437
peter.ster@valji.si
Marija Popit Fajs
Vodja priprave mehanske obdelave

00386 3 7805 452
marija.popit.fajs@valji.si

Branko Tepeš
Vodja tehničnih služb

00386 3 7805 470
branko.tepes@valji.si

IT oddelek

Stojan Povh
Svetovalec direktorja za IT
00386 3 7805 405
stojan.povh@valji.si
Mitja Germ
Sistemski inženir IT
00386 3 7805 449
mitja.germ@valji.si

Kontrola, ekologija in varstvo in zdravje pri delu

Nives Ramšak
Vodja kontrole, ekologije in varstva in zdravja pri delu
00386 3 7805 443
nives.ramsak@valji.si

Novice